Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa

Alkamispäivä

01.08.2017

Päättymispäivä

31.07.2020

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena on löytää biokaasutukseen sopivia syötekonsepteja omalta maatilalta tai tilan ulkopuolelta sopivan kuljetusetäisyyden päästä. Maatalouden biomassojen lisäksi elintarvikkeiden tuotanto- ja jalostusketjun eri vaiheissa syntyy sivuvirtoja ja jätteitä, joita voitaisiin hyödyntää biokaasulaitoksissa. Potentiaalisia Lappilaisia raaka-aineita voisivat olla myös vesistöjen hoitokalastuksen yhteydessä poistettava vähempiarvoiset kalat sekä porojen teurasjätteet.

Tuotokset

Hankkeessa tuotetaan kokeellista ja todennettua tietoa biokaasulla tuotetun energian mahdollisuuksista Lapin maatiloilla sekä tutkimustuloksia tilan ulkopuolisten lisäsyötteiden soveltuvuudesta maatilamittakaavan biokaasulaitokseen. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia maaseutuyrittäjille ja maatalousalan opiskelijoille maatilojen mahdollisuuksista tuottaa uusiutuvaa energiaa sekä laaditaan hyödyntämissuunnitelma biokaasulaitokselle soveltuvista lisäsyötteistä.