Maataloustilastojen modernisointi

Maataloustilastojen modernisointi

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

30.06.2020

Tiivistelmä

1) Projektin tarkoituksena on päivittää tilastollinen maatalous- ja puutarhayritysrekisteri ja täydentää sen tietosisältöä. Rekisteri toimii maataloustilastoinnin pohjana. Työhön on saatu Grants-rahoitusta Eurostatilta (Eurostat Grant 2017, Unit E1, Objective 08.04 Provide quality agriculture, fisheries and forestry statistics)

2) Toteutus tehdään kahden vuoden aikana neljässä osaprojektissa.

Ensimmäisessä selvitetään rekisterin tietosisällön täydentämistä muun muassa y-tunnuksilla, tilan taloudellisella koolla. Lisäksi harmonidoidaan tietovirtaprosessit hallinnollisista rekistereistä. Samalla tehdään tetokantauudistuksia. Tämän lisäksi tehdään uusi web-lomake puutarhatilastojen tiedonkeruuseen.

Toisessa työpaketissa keskitytään tilan sijaintietietojen saamiseen tietokataan huomioiden se, että samalla tilalla voi olla useita sijaintietietoja: tilakeskus, keskimääräinen peltojen sijainti. Myös peltolohkoreksiterin tietojen hyväksikäyttöä edistetään.


Kolmannessa työpaketissa etsittään uusia tietoläheitä ja big dataa, jota voisi käyttää maataloustilastoinnissa apuna.

Neljäs työpaketti on Suomen, Latvian ja Puolan yhteinen seminaari Puolassa, jossa kolme maata esittelevät tuloksiaan muilden EU-maiden maataloustilastojen tuottajille.

3) Tuotokset
Modernisointu maatalous- ja puutarhayritysrekisteri, uusi web-kysely puutarhayrityksille, seminaari4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti

Seminaari

5) Asiakkaat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Päätavoite uudistaa tilastollinen maatalous- ja puutarhayristysrekisteri ja uudistaa web-tiedonkeruuta

Uusi tilastollinen maatalous- ja puutarhayitysrekisteri
Uusi web-kyselylomake puutarhayrityksille
Lohkotietopankin ja muiden mahdollisten tietolähteiden käyttökelpoisuus selvitetty maataloustilastojen tietolähteinä