Maataloustilastojen modernisointi

Maataloustilastojen modernisointi

Alkamispäivä

01.07.2018

Päättymispäivä

30.06.2020

Tavoitteet

Päätavoite uudistaa tilastollinen maatalous- ja puutarhayristysrekisteri ja uudistaa web-tiedonkeruuta

Tuotokset

Uusi tilastollinen maatalous- ja puutarhayitysrekisteri
Uusi web-kyselylomake puutarhayrityksille
Lohkotietopankin ja muiden mahdollisten tietolähteiden käyttökelpoisuus selvitetty maataloustilastojen tietolähteinä