Lietetuotteiden käyttö maataloudessa

Maatalousliete

Alkamispäivä

01.05.2015

Päättymispäivä

31.03.2018

Tiivistelmä

Hankkeessa kerätään aikaisemmissa hankkeissa kertynyt aineisto lietetuotteiden käytöstä yhteen ja raportoidaan sellaisessa muodossa, että se on alan toimijoiden hyödynnettävissä.