Maaperän orgaanisen hiilen hajoaminen ja ilmastonmuutos: uusi lähestymistapa erottamalla hiiliyhdisteiden ominaisuudet ja hajoamista rajoittavat ympäristötekijät (DECORATE)

Maaperän orgaanisen hiilen haj

Alkamispäivä

01.01.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Projekti arvioi mitkä maan hiilen fraktiot reagoivat kokeelliseen ilmaston lämpenemiseen.