Maankäytön skenaariot 2015 – 2035

Maankäytön skenaariot 2015 - 2035

Alkamispäivä

01.03.2013

Päättymispäivä

31.03.2015

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää menetelmä, jolla voidaan ennakoida Suomen maankäyttöä ja maankäytön muutoksia. Menetelmässä otetaan huomioon maankäyttöön vaikuttavia tekjöitä, kuten alueellinen väestökehitys, aiempaa kattavammin. Kehitettyllä menetelmällä tuotetaan pinta-alaennusteita, joita voidaan käyttää pohjana maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasuennusteille.