Maan rakenne osana perunamaan tuottavuutta ja ympäristönhoitoa

Maan rakenne Maan rakenne osan

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2016

Tiivistelmä

Perunantuotannossa monokulttuuri on yleistä. Pääosin monokulttuuriin syynä ovat taloudelliset seikat: perunantuotantoa harjoittavat maatilat ovat erikoistuneet perunantuotantoon, tiloilla on koko koneketju ja markkinat rakennettu vain perunantuotantoa varten. Lisäksi pelloilta kuljetettavat massat ovat suuria ja siksi perunanviljelys ja sen monokulttuuri on keskittynyt lähemmäs talouskeskuksia. Monokulttuuri aiheuttaa ongelmia: maat tiivistyvät, humus katoaa, maan ravinteiden pidätyskyky heikkenee ja sen kautta ravinteiden huuhtoutuminen kasvaa, mikä aiheuttaa taloudellisten menetysten lisäksi ympäristöhaittoja. Perunantuotanto on keskittynyt, jolloin ympäristöhaitat voivat paikallisesti olla hyvinkin suuria. Tässä tutkimushankkeessa mallinnetaan erilaisia ympäristöllisesti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia maanparannusmenetelmiä perunantuotantoon. Mallinnuksen kohteina ovat maanmuokkausmenetelmät, viljelykiertomenetelmät sekä humusta ja kasviravinteiden käyttökelpoisuutta parantavan aineksen lisääminen maahan. Mallinnuksen avulla etsitään taloudellisesti kannattavia keinoja pellon kestävän tuottokunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi sekä selvitetään mitkä ovat viljelijöiden motiivit ja rajoitteet maanparannukseen, ja tarjotaan mallit, miten yhteiskunta voisi taloudellisesti tehokkaalla tavalla kannustaa viljelijöitä maan tuottokunnon kokonaisvaltaiseen parantamiseen.