Maan hiiltä viljelytoimilla, satovarmuutta maan hiilestä

Maahinen

Alkamispäivä

01.01.2020

Päättymispäivä

31.03.2023

Tavoitteet

Tutkia viljelytoimien vaikutusta maaperän hiilivarastoon

Tuotokset