Maatalousympäristöjen ekosysteemipalvelut maatalouspolitiikassa

MAAESP

Alkamispäivä

01.04.2015

Päättymispäivä

31.07.2018

Tavoitteet

Maatalouden ekosysteemipalvelujen luonteeseen kuuluu niin julkishyödykeominaisuus kuin vahva kytkentä yksityiseen maanomistukseen. Tämä tutkimus lähestyy ekosysteemipalveluita yhtäältä niiden kysynnän ja arvon määrittämisen kautta sekä toisaalta niiden tarjonnan ja tehokkaan politiikan suunnittelun kautta. Tässä tutkimuksessa vastataan kysymyksiin, jotka auttavat sisäistämään ekosysteemipalveluajatusta maatalouspolitiikkaan

Tuotokset

Tutkimus kokoaa olemassa olevan tiedon maatalousekosysteemien tuottamien palveluiden taloudellisesta arvosta. Maatalouden ekosysteemipalveluiden kysynnän ja arvon analyysillä saadaan kokonaiskuva mahdollisuuksista kehittää maatalousekosysteemien tuottamia hyötyä. Tutkimus selvittää kuinka halukkaita maanomistajat ovat tärkeiksi arvioitujen ekosysteemipalvelujen tuotantoon. Hanke arvioi maatalouden ympäristöpolitiikan kehittämisvaihtoehtoja sidosryhmien ja politiikan tekijöiden näkökulmista.