Lypsylehmien valkuaisruokinnan optimointi ja typpipäästöjen hallinta

LyVa

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

31.03.2019

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Suomi on sitoutunut vähentämään ammoniakkipäästöjään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Hanke tutkii valkuaisruokinnan vähentämisen kautta keinoja täyttää näitä vaatimuksia maitoelinkeinon osalta. Valkuaisruokinnan vähentäminen vaikuttaa samalla Suomen proteiiniomavaraisuuteen ja maitotilojen talouteen. Hankkeessa mallinnetaan tämä kokonaisuus rehuntuotannosta maidon kautta tilan talouteen.

2) Toteutus
Hanke on yhteistyöhanke Helsingin yliopiston, Ruotsin maatalousyliopiston, Luken ja ProAgrian kanssa. Yrityskumppanina Rehuraisio Oy ja Valio Oy. Hanke sisältää mallinnustyön eri ruokintastrategioiden vaikutuksesta maidontuotantoon, valkuaisen hyväksikäyttöön sekä ammoniakkipäästöihin. Lisäksi hanke laskee toimenpiteistä johtuvan euromääräiseen maitotilojen tulonmenetykseen. Työ sisältää aikaisemman koeaineiston analysoinnin sekä yhden Luke Maaningalla toteutettavan lypsylehmien ruokintakokeen.

3) Tuotokset
Laskelmat ammoniakkipäästöjen vähentämisvaihtoehtojen toteutus- ja kustannusvaikutuksista

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Tuloksia käytetään hallinnon apuna suunniteltaessa määräyksiä Suomen päästövelvoitteiden täyttämisessä. Nämä määräykset ohjaavat maidontuottajien päätöksiä ruokinnansuunnittelussa ja käytännön toimenpiteissä. Tulokset tuodaan hallinnon tarpeisiin hankkeen väli- ja loppuraportteina. Käytännön toimenpiteet maatiloilla ohjeistetaan ammattilehtiartikkeleiden ja neuvontajärjestön kautta

5) Asiakkaat
Hallinto, maidontuottajat

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt