Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi MMM

LVVI3P MMM

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tiivistelmä

LVVI3 pilotoinnilla hankitaan kokemusta karttapohjaisesta tiedonkeruusta sekä vastausaktiivisuudesta.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Tutkimuksella pilotoidaan LVVI3 seurantatutkimuksen karttapohjaista tiedonkeruuta.

Pilotoinnin kokemukset sovelletaan päätutkimuksen menetelmän valintaan.