Luonnon virkistyskäytön valtakunnallinen inventointi MMM

LVVI3P MMM

Alkamispäivä

01.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

Tutkimuksella pilotoidaan LVVI3 seurantatutkimuksen karttapohjaista tiedonkeruuta.

Tuotokset

Pilotoinnin kokemukset sovelletaan päätutkimuksen menetelmän valintaan.