Luonnon virkistyspalveluiden arvo ja ympäristön laadun vaikutus

LUVAR

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tässä hankkeessa tuotetaan tietoa kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin kuuluvan luonnon virkistyskäytön taloudellisesta arvosta ja tutkitaan myös, kuinka ekosysteemien laatu vaikuttaa arvoon. Luonnon virkistyskäyttö on mittava osa suomalaisten hyvinvointia. Ekosysteemien virkistyspalveluita hyödyntää 96 % suomalaisista.

Tuotokset

Väitöskirja sisältäen osiot:
1) Selvitetään kesämökkikäyntien virkistysarvo ja tutkitaan, kuinka siihen vaikuttavat veden laatu ja mökin sijainti vesistön rannalla
2) Tutkitaan, kuinka veden laatu vaikuttaa uintikäyntimääriin ja sitä kautta vesistöjen virkistysarvoon
3) Kartoitetaan virkistyskäyntien ja virkistyksen arvon maantieteellinen jakauma Suomessa
4) Selvitetään, ovatko suomalaiset valmiita maksamaan erilaisista metsän virkistyskäyttöön vaikuttavista toimenpiteistä