Luomussa vara parempi – ruokaa ja digi hyötykäyttöön

LuoVaPa

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Tavoitteena on luomutuotannon määrän ja luomuruuan käytön kasvu Hämeessä, yhteistyön ja osaamisen lisääminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen koko ruokajärjestelmässä sekä olemassa olevien digisovellusten- ja tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen. Maatiloilla tavoitteena myös luomutuotannon menetelmien kehittäminen > sato- ja tuotostason nosto, tuotteiden laadun parantaminen ja taloudellisen tehokkuuden parantaminen sekä toimintatapojen muokkaaminen ilmastoystävällisemmiksi.

Tuotokset

1. Luomutuotannon määrä ja luomuruuan käyttö Hämeessä kasvaa
2. Yhteistyön ja osaamisen lisääminen ja kokeilukulttuurin vahvistaminen koko ruokajärjestelmässä
3. Olemassa olevien digisovellusten ja –tekniikoiden tuottaman tiedon hyödyntäminen