Luontoaskel hyvinvointiin-varhaiskasvatuksen ruokailu kiertotalouden edistäjänä

LuoVa

Alkamispäivä

31.05.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tiivistelmä

Hankkeen tuotoksena syntyy kokonaisvaltainen Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli päiväkoteihin. Toimintamallissa toteutuvat kestävän kehityksen ja terveyttä edistävän kasvispainotteisen ruokavalion periaatteet, minimoidaan ruokahävikkiä, liikutaan päivittäin ulkona ja tarjotaan monipuolisia luontokontakteja. Toimintamalli luo perustan lasten hyvinvoinnille, vahvan vastustuskyvyn kehittymiselle sekä elinikäiselle oppimiselle. Arjen toiminnot suunnitellaan ja toteutetaan varhaiskasvatuksen ja ruokapalvelun ammattilaisten ja kotien tiiviinä yhteistyönä. Kokeiluvaiheen jälkeen toimintamallin levittäminen käynnistetään koko Suomeen tavoitteena luoda edelläkävijöiden Luontoaskel -päiväkotiverkosto. Toiminnan levittämisestä vastaa valtion ravitsemusneuvottelukunta ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos osana ruokasuositusten jalkauttamista yhteistyössä ministeriöiden, kuntien, maakunnallisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja toimintaa tukevina hankkeina. Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli rakentaa Suomesta kestävän kehityksen mallimaata, jossa terveyttä ja kestävyyttä edistävät toimet toteutuvat luontevana osana lasten ja lapsiperheiden arkea.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt

Mitata ja etsiä keinoja hävikin vähentämiseen päiväkodeissa.

Malli ruokahävikin vähentämiseen varhaiskasvatuksessa.