Luonnonvarojen käytön yhteensovittaminen asiantuntijatehtävät

Luonnonvarojen käytön yhteensov

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Luonnonvarojen käytön yhteensovittamisen asiantuntijatehtävät ovat asiantuntijaosallistumista tutkimuslaitokselle tuleviin tutkimus alueen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin, sidosryhmäyhteistyötä, ohjausryhmiin ja vastaaaviin osallistumista ja uuden tutkimuksen ja rahoituksen hankintaan osallistumista.