Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla

HaSuMetsä

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

Selvittää puutuhkan soveltuvuus happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla happamien valuntojen ehkäisemisessä

Tuotokset

Luonnonmukainen valuma- ja maavesien käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden metsänuudistamisaloilla