Luonnollista tukea elämään!

LuoNa

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

30.11.2020

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille. Palvelumallien kehittäminen tapahtuu tiiviissä yhteistyössä palveluntarjoajien ja asiakkaiden kanssa.

Tuotokset

Hankkeessa välitetään tietoa ja osaamista sekä kehitetään palvelumalleja erilaisissa ympäristöissä (metsäalueet, vesistöt ja saaristo, hevostallit, puutarhat, maatilat) yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja asiakastahojen kanssa.