Suomalainen kannattava ja voimistuva luomupuutarhatuotanto

Luomupuutarha Suomalainen kann

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategiassa yhtenä päämääränä on luomutuotannon edelläkävijyys. Nykyisin maataloudessa luomuviljelyn osuus on noin 10 % kokonaisviljelyalasta ja puutarhataloudessa 6 %. Puutarhakasveilla luomualan kasvu on on hidasta, vaikka luomupuutarhatuotteilla olisi selvitysten mukaan kasvava kysyntä. Syitä hitaaseen kasvuun ovat niin viljelytekniikkaan, kannattavuuteen, logistiikkaan kuin tuotteiden markkinointiin liittyvät ongelmat. Tässä tutkimuksessa ratkotaan luomupuutarhatuotantoon liittyviä viljelyteknisiä haasteita. Rikkakasvien hallintaan haetaan biohajoavia, paperipohjaisia katteita, joilla voisi korvata muovin käyttöä. Tutkimuksessa etsitään myös keinoja hallita sipulin luomutuotantoa uhkaavaa Fusarium-tautia. Mansikalla tutkitaan kasvualustaan lisätyn biohiilen mahdollisuuksia edistää kasvin luontaista puolustautumista kasvintuhoojia vastaan. Ravinnehuoltoon liittyen kehitetään tehokkaita ja taloudellisesti järkeviä viherlannoitus- ja kerääjäkasvikäytäntöjä luomuvihannestiloille. Kyselyaineiston avulla tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat viljelijöiden halukkuuteen siirtyä luomupuutarhatuottajiksi.