Pohjois-Pohjanmaasta luomuperunamaakunta 2016-2017

Luomuperuna

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.03.2018

Rahoittajat

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomuperunatuotannon varmuutta ja kannattavuutta sekä parantaa luomuperunan laatua vastaamaan jatkojalostuksen, ammattimaisten keittiöiden ja kotitalouksien tarpeita. Hankkeessa pyritään kehittämään koko luomuperunaketjun toimivuutta hyödyntäen alueen vahvaa perunantuotannon osaamista.

Tuotokset

Hankkeessa selvitetään mm. luomuperunan kysyntää ja tarjontaa Pohjois-Pohjanmaalla ja tuotetaan tietoa luomuperunan tuotantoon soveltuvista lajikkeista, lannoitteista ja biologisista torjunta-aineista. Tietojen pohjalta kehitetään luomuperunan jakelukanavia sekä parannetaan luomuperunatuotannon kilpailukykyä. Hanke järjestää lisäksi pelto- ja keittiödemonstraatioita, joiden avulla parannetaan yleistä tietoutta luomuperunasta ja lisätään kiinnostusta luomuperunan viljelyyn ja käyttöön.