Luomututkimuksen koordinointi LUKE:ssa

LuomuLUKE

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

Luomuinstituutti on LUKE:n ja Helsingin yliopiston yhteinen luomututkimusta koordinoiva elin. Luomututkimusta tehdään LUKE:n eri tutkimusprosesseissa. LUKE:n ja Luomuinstituutin yhteisen tutkimuskoordinaattorin työaika koostuu lähinnä hankkeista, joten tälle koordinaatiotyölle ei ole varattu erillisiä resursseja.Tämän projektin tarkoituksena on mahdollistaa luomukoordinaattorin toimiminen LUKE:n luomututkimuksen tukena. Rahoitusta osoitetaan myös Luomuinstituutin tutkimusalajohtajien matkakustannuksiin. Henkilöt ovat LUKE:n työntekijöitä.