Luontolähtöisiä palveluita Keski-Suomesta

LuoKSe

Alkamispäivä

01.03.2016

Päättymispäivä

28.02.2018

Tiivistelmä

1) Tausta ja tavoitteet
Green care on tavoitteellista hyvinvointiin tähtäävää toimintaa, jonka toiminta-alusta voi olla luonto, maatila, puutarha tai vesiympäristö.
Keski-Suomeen kohdistuvassa Green care (gc)-hankkeessa on tavoitteena vahvistaa kokeilukulttuuria maaseudun yrittäjyystoiminnan kehittämiseksi. Projektin tavoitteena on luoda tiedottamiseen soveltuvia kokeiluympäristöjä eläin- ja puutarhalähtöisille Gc- palveluille ja niiden innovatiiviselle yhteiskehittämiselle. Projekti tuottaa tietoa 1. luontolähtöisten palveluiden vaikuttavuudesta sosiaali-ja terveystoimen viranomaisille, 2. Gc-palvelumahdollisuuksista ja tarpeista yrittäjille 3. Gc-yrittäjyyden osaamisperusteista ja SOTE-palveluiden toimintaehdoista yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.
Luke Laukaan osuus keskittyy puutarhaympäristöihin gc -toiminnassa. Osahankkeen tavoitteena on
- lisätä maaseutuyrittäjien tietoisuutta puutarhaympäristöjen luomista mahdollisuuksista ja kannustaa heitä gc-toimintaan
- Tuottaa selkeä tietopaketti gc - puutarhaympäristön tunnusmerkeistä ja tärkeimpien tunnusmerkkien kehittämisestä
- Vahvistaa puutarhaympäristöjen käyttöä hyvinvointipalvelujen toimintaympäristönä
2) Toteutus
Hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun Hyvinvointiyksikön, Jyväskylän ammattiopiston, Maaseudun sivistysliiton Länsi- ja Keski-Suomen aluekeskuksen ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston kanssa.
Luke Laukaa puutarha on Keski-Suomen alueelle kohdistuvassa hankkeessa vastuussa puutarhaympäristöjen tunnistamisesta gc- käyttöön. Tunnistamisen avuksi kartoitetaan ja analysoidaan esimerkkipuutarhaympäristöjä. Erilaisten gc-puutarha-alustojen piirteet, esimerkit ja hyvät käytänteet kootaan tietopaketiksi. Lisäksi suunnitellaan ´Liikkuvan puutarhan´ malli, jolla gc-toiminta on paikasta riippumatonta.

3) Tuotokset
Hankeessa laaditaan tietopaketti (´Mikä tekee puutarhasta hyvän green care-toimintaympäristön´), jota maaseutuyrittäjät voivat hyödyntää kehittäessään gc- toimintaa yritystoiminnaksi. Tietopaketti on avoimesti saatavilla viimeistään hankkeen päätyttyä verkkoversiona.

4) Vaikuttavuus ja käytäntöön vienti
Hanke lisää maaseutuyrittäjien tietoisuutta gc-toiminnan kehittämisestä osaksi elinkeinoa. Hankkeessa koottava selkeä toimijalähtöinen tietopaketti antaa työkalut siirtää tieto toiminnaksi. Tietopaketin sisältö jalkautetaan gc-yirttäjyydestä kiinnostuneille työpajapäivissä yhtistyössä muiden hankkeen toimijoiden kanssa. Hanke kohdistuu Keski-Suomeen, mutta tietopaketti on vapaasti saatavilla verkkoversiona. Hanke tekee yhteistyötä valtakunnallisen GC- koordinaatiohankkeen kanssa, jota koordinoi Luke.

5) Asiakkaat
Asiakkaita ovat maaseutuyrittäjät, gc-palvelujen asiakkaat, muut green care-toimijat sekä gc-ympäristöjen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat tahot.