Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishanke, LUOKE

LUOKE

Alkamispäivä

01.01.2013

Päättymispäivä

31.08.2015

Tiivistelmä

Metlan Rovaniemen alueyksikön LYNET-laboratorio on perustanut Lapin luonnontuotealan kehittämiseksi kasvikemian tutkimus- ja kehittämishankkeen (LUOKE). Tavoitteena on parantaa ja kehittää pohjoisen luonnon erityisominaisuuksien tutkimusta ja tuotekehitystä tarjoamalla tarvittava analytiikka ja tietotaito kasvikemiallisiin analyyseihin sekä muodostaa toimiva ja keskitetty yhteistyöverkosto, jossa saadaan paremmin koordinoitua ja innovoitua uusia tutkimushankkeita sekä t&k-toimintaa Pohjois-Suomen, Lapin sekä myös Barentsin alueella._x000D__x000D_Pohjoinen biotalous tuottaa matkailu-, ohjelma- ja hyvinvointipalvelujen lisäksi monimuotoisia hyödykkeitä, esimerkiksi ravintolisiä, lääkkeitä, hoitotuotteita, kosmetiikkaa ja kasvinsuojeluaineita. Syrjäisten maaseutualueiden biotalous jää kuitenkin herkästi yritysten liitännäiselinkeinoksi, mikä jarruttaa toimialojen kehitystä ja näkyy mm. raaka-aineen epävarmana saatavuutena. Raaka-aineiden hygieeninen ja kemiallinen puhtaus sekä aromiaineiden pitoisuudet, laajat valtion maat luomukeruualueina ja luonnonmaisemien mainosarvo takaavat, että parhaimmillaan raaka-aineiden arvo yli satakertaistuu erikoistuotteessa. Raaka-aineen saatavuuden lisäksi sen tasalaatuisuus on tärkeä kilpailuetu. _x000D__x000D_Laadun todentamiseksi tarvitaan kemiallista analytiikkaa ja aistinvaraisen arvioinnin työkaluja, mutta asiantuntevia, kasvikemian hallitsevia laboratorioita on Suomessa niukahkosti ja nämä harvatkin laboratoriot ovat lähes poikkeuksetta yliopistojen ja tutkimuslaitosten omia laboratorioita jotka priorisoivat oman tutkimuksensa tarpeet ulkopuolelta tulevien analyysitarpeiden edelle. Tämä on aiheuttanut runsaasti ylimääräistä työtä ja kuluja tutkijoille sekä tutkimushankkeille jotka joutuvat haalimaan tutkimuksensa tarvitsemat analyysit useilta palveluntarjoajilta, mikä heikentää vuorovaikutusta analyysien tekijän ja tutkijoiden välillä. Näin ollen, vahvojen yritysten ja verkostojen sekä tutkimusfasiliteettien puuttuessa luonnontuoteala ei pysty täysimääräisesti hyödyntämään syrjäisyyden tuomia mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa._x000D__x000D_Kasvikemian asiantuntemusta on kertynyt runsaasti Metlan tutkijoille ja LYNET-laboratorion yhteistyökumppaneille, kuten Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Rovaniemen kasvituotannon tutkijoille. LUOKE-hankkeen puitteissa Rovaniemen LYNET-laboratorioon hankitaan kasvikemiallisia analyyseja varten ajanmukaista kromatografista analytiikkaa, kehitetään tarvittavat kasvikemian menetelmät ja siirretään ne LYNET-laboratorion palvelukonseptiin. Näin ollen tiedonsiirto Rovaniemellä toimivan LYNET - laboratorion käyttöön – osaamisen ja laitekannan kehittäminen - palvelee erinomaisesti uusiutuvien luonnonvarojen t&k – toimintaa koko Lapin ja Pohjois-Suomen alueilla ja luo uusia innovaatioita paikalliselle yritystoiminnalle. _x000D_