Innovaatioalustat ja osaaminen optimikäyttöön tutkimuksen, koulutuksen ja elinkeinojen hyväksi

LUO-Next Step

Alkamispäivä

01.08.2016

Päättymispäivä

30.06.2019

Tavoitteet

Kokeiluympäristöt tutkimus-koulutus-yritysyhteistyön vauhdittajina luonnonvara-alalla hankkeen tavoitteena on lisätä koulutus- ja tutkimustoimijoiden sekä yritysten yhteistyötä. Yhteistyön kautta lisätään yritysten mahdollisuuksia hyötyä uusimmasta tiedosta ja kehittää toimintaansa. Toisaalta koulutus- ja tutkimustoimijat sekä opiskelijat pääsevät mukaan aitoihin yritysprojekteihin. Helpotetaan yritysten mahdollisuuksia hyödyntää uutta osaamista ja tietoa. Tavoitteena on lisätä luonnonvara-alan osaamista ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Tuotokset

Hankkeen tuloksena syntyy:
– uusia toimintamalleja koulutus-tutkimus-yritysyhteistöhön sekä oppimis- ja tutkimusympäristöjen yhteiskäyttöön.
– palvelukonsepti yrityksille. Yritysten on mahdollisuus hyödyntää uutta tietoa ja koulutus-tutkimus yhteistyöverkostoja oman toiminnan uudistamisessa ja tuottavuuden lisämisessä. Koulutus- ja tutkimustoimijat saavat uusinta tietoa yritysten haasteista ja pystyvät näin tuottamaan tarpeenmukaista tietoa.
– Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää luonnonvara-alalle uutta liiketoimintaa, uusia työpaikkoja ja kestävää kasvua.