LUO Net GOES International

Luo Net GOES international

Alkamispäivä

01.08.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hanke nostaa suomalaisen biotalous- ja digitaalisen osaamisen profiilia
kansainvälisesti, tuo Kanta-Hämeen entistä selvemmin bio- ja kiertotalouden
soveltavan tutkimuksen kärkimaakunnaksi, lisää suomalaisen biotalousosaamisen
vientimahdollisuuksia, verkottaa asiantuntijat keskenään ja kansainvälisesti, sekä
lisää opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan.

Tuotokset

Lyhyen aikavälin tavoitteet: resurssiviisauden toimenpiteet mitattavaan muotoon,
yhteistyön vahvistaminen yrityksiin päin, kansainvälisen yhteistyön rakentamisen
käynnistäminen, selvitys uuden tutkimusympäristön rakentamisen mahdollisuudesta
Pitkän aikavälin tavoitteet: Uudet työn mahdollisuudet bio- ja kiertotaloudessa,
TKI-toiminnan vahvistaminen – sujuvat polut tutkimus, koulutus – ja yritysyhteistyössä
– innovaatioista liiketoiminnaksi, bio- ja kiertotalous yhteiskunnan vahvistaminen.