Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa

LumoVesi

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2020

Tavoitteet

LumoVesi-hankkeen tavoitteena on
1. selvittää luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden ristiriitoja maatalous- ja ympäristöpolitiikassa sekä ympäristötavoitteiden käytännön edistämisen esteitä maatiloilla, 2. tutkia empiirisesti vaikutusten yhteisvaihtelua, 3. laatia toimenpidesuosituksia toimenpiteistä ja arvioida toteuttamiskustannuksia sekä
4. kehittää päätöksentekotyökalu edistämään tiedonsiirtoa

Tuotokset

Hanke tuottaa tietämystä, joka edistää sekä luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimenpiteiden käytäntöön vientiä maatiloilla että ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden kehittämistä.