Luontaista biologista torjuntaa ja pölytystä tukevat monimuotoistamismenetelmät

LUMOTTU

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Projektissa tutkitaan viljelyyn upotettujen monimuotoistamistoimien vaikutusta luontaiseen biologiseen torjuntaan ja pölytykseen. Tunnistetaan viljely- ja viherlannoituskasvien ominaisuuksia, jotka tukevat tehokkaimmin näitä ekosysteemipalveluja ja peltolohkon monipuolista hyötyeliökantaa. Kokeellisesti testataan myös öljykasvien ja härkäpavun kaistasekaviljelyä. Lisäksi projekti arvioi monimuotoistamismenetelmien taloudellista kannattavuutta ja käytännön toteutusvaihtoehtoja.

Tuotokset

Projekti tuottaa tietoa keinoista tukea ja hyödyntää luontaista biologista torjuntaa ja pölytystä peltoviljelyssä Suomen oloissa sekä peltolohkotason monimuotoisuuden merkityksestä kestävälle maataloudelle. Kerättyä empiiristä aineistoa, olemassa olevaa tutkimustietoa ja viljelijöiden kokemuksia hyödyntämällä tuotetaan käytännönläheistä tietoa monipuolisen hyötyeliöstön ja peltolohkon agrobiodiversiteetin tukemisessa hyödyllisistä viljelykasveista ja -menetelmistä.