LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA pääprojekti

LUMO-INKA Tekes EAKR

Alkamispäivä

01.12.2015

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Metsien ei-puupohjaisiin tuotteisiin pohjautuva luonnontuoteala on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna liikevaihdoltaan usean sadan miljardin arvoista liiketoimintaa ja globaalit markkinat kasvavat tällä hetkellä jatkuvasti. Suomessa ei-puupohjaisia raaka-aineita on runsaasti ja monipuolisesti saatavilla. Siitä huolimatta luonnontuotealan globaali markkinapotentiaali on ollut suurelta osin hyödyntämättä, sillä alalta puuttuvat selkeät tuotanto- ja liiketoimintamallit.

LUMO-projektissa luodaan tavoitteellisesti uusia liiketoimintamalliratkaisuja luonnontuotealalle systemaattisia menetelmiä ja parhaita resursseja hyödyntäen.

Projektin tavoitteet ovat:

1.Liiketoimintamallien kehittäminen luonnontuote- eli raaka-ainelähtöisesti.
2.Systemaattinen liiketoimintamallien tutkimus, arviointi ja kehittäminen.
3.Metsien käytön tehostaminen ja metsäbiotalouden kehittämisen tavoite.

LUMO-projektin tavoitteena on kasvun edellytysten luominen uusien liiketoimintamallien avulla ja löytää uusia tuotteistettavia raaka-aineita. Projektin tuloksena on luoda Suomen olosuhteisiin sopivia uusia raaka-aine- ja kohdemarkkinalähtöisiä tuotanto- ja liiketoimintamalleja, joista voi muodostua merkittävä tulonlähde sekä metsänomistajille että raaka-aineita jatkojalostaville yrityksille. Lisäksi projektista hyötyvät luonnontuotealan asiakkaat ja loppukäyttäjät kasvavina valikoimina ja parempana saatavuutena.

Tavoitteet, vaikuttavuus ja hyödyt