Luonnonvarojen kestävä käyttö

LUKES

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

1) Löytää muuttujia, jotka kuvaavat metsien monimuotoisuudessa ja ekosysteemipalveluissa tapahtuvia muutoksia metsien käytön seurauksena, 2) analysoida monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden välisiä vaihtosuhteita ja toteuttaa niiden numeerinen optimointi, 3) analysoida ihmisten luonnon käyttöön liittyviä mielipiteitä ja ennustaa mahdollisia konfliktitilanteita, sekä 4) kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja, jotka sovittavat yhteen luonnonvarojen käyttöön liittyviä tarpeita.

Tuotokset

Metsien käsittelyskenaariot, joissa on puuntuotantoindikaattoreiden lisäksi tietoa monimuotoisuudesta. Uusien työkalujen (Balance GIS, SuoMesta) hyödyntäminen käytännön tilanteessa ja niiden pohjalta saadut kehittämisideat. Julkaisut, opinnäytetyöt.