Luke-SLU Workshops on sustainable forest management

Luke-SLU Workshops on sustaina

Alkamispäivä

01.04.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tiivistelmä

Luken Pohjoinen Vihreä biotalous-ohjelma ja Ruotsin Future Forest ohjelma ovat sopineet yhteisten työpajojen järjestämisestä pohjoismaisen metsänkasvatuksen keskeisistä teemoista. Työpajojen tavoitteena laatia valituilta teemoisla tutkimuksen state-of-the-art-katsaukset, ja tuottaa niiden pohjalta yhdessä tutkimukseen perustuva tietoa metsänkäsittelyn toteutustavoista ja niiden vaikutuksista metsien monitavoitteisen hyödyntämisen eri näkökulmista eri kohderyhmille pohjoismaissa ja Euroopassa.

Vuonna 2016 järjestetään kaksi työpajaa, jotka ovat
- eri-ikäisen metsän kasvatus (työpaja keväällä 2016 Suomessa)
- pohjoismaisen intensiivisen puuntuotannon menetelmät ja kestävyys (työpaja syksyllä 2016 Ruotsissa)