Safe Environment and Cleaner Waterways to Blue Baltic Sea – LUGABALT 2.

LUGABALT 2

Alkamispäivä

01.02.2019

Päättymispäivä

31.08.2021

Tavoitteet

Luga-joen yläjuoksulla olevan Lugan alueen ympäristökeskuksen perustaminen ja alueen jokiympäristön ympäristönsuojelun kehittäminen, Suomessa Etelä-Savon alueella vertailualueena käytettävän Mikkelin alapuolisen Saimaan vesistöalueen maatalouden ympäristö- ja ravinnekuormituksen vähentäminen: ympäristöosaamisen tiedonvaihto Leningradin alueen ja Etelä-Savon kesken

Tuotokset

Lugan ympäristökeskuksen perustaminen, ympäristönsuojelun tietokanta ja tietopaketteja, ympäristökoulutusta sidosryhmille Venäjällä ja Suomessa: vertailudataa vesiympäristön tilasta ja maatalouden vesistökuormituksesta projektin toiminta-alueilla: