Lucas maankäyttö 2015

Lucas 2015

Alkamispäivä

01.01.2016

Päättymispäivä

30.06.2017

Tiivistelmä

Projekti on jatkoa Syken ja Luken käynnissä olevalle Lucas 2014- projektille. Sen tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisilla aineistoilla ja tiedonkeruujärjestelmillä voitaisiin vastata Suomen osalta niihin tietotarpeisiin, joita Eurostat kerää EU-tasolla LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Survey) inventoinnissa. Tämä jatkoprojektissa keskitytään maankäyttötilastojen kehittämiseen. Projektissa tuotetaan vuoden 2012 maankäyttötiedot Suomen osalta pilottialueelta.