Kontortamännyn viljelymahdollisuudet Venäjällä ja Skandinaviassa

LPRSA

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Tutkitaan pitkälle jalostetun ruotsalaisen kontortamäntyaineiston puuntuotospotentiaalia Suomessa ja verrataan sitä kotimaiseen mäntyyn.

Tuotokset

Perustetaan koe tulevaisuudessa tehtävän ilmastonmuutosta ja hiilensidontaa koskevan tutkimuksen pohjaksi.