Lohkon ominaispiirteet huomioivan ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO-hanke) -hankkeen jatkohanke

LOHKO II

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.12.2018

Tavoitteet

- Lohkokohtaista lisätietoa viljelijöille
- Kohdealueiden vedenlaadun seuranta
- Ravinnekuormitusmallin tarkentuminen
- Vesiensuojelutoimenpiteiden talousvaikutukset

Tuotokset

Tuotetaan ravinnekuormitusmallilla viljelijöille tietoa viljelyvaihtoehtojen ravinnekuormituksesta ja muutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Työkalu talousvaikutusten simulointiin. Vedenlaadun seuranta.