Lohkon ominaispiirteet huomioivan ravinnekuormitusmallinnus

LOHK

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

01.01.2017

Tavoitteet

- Lohkokohtaista lisätietoa viljelijöille
- Kohdealueiden vedenlaadun seuranta
- Ravinnekuormitusmallin tarkentuminen
- Vesiensuojelutoimenpiteiden talousvaikutukset

Tuotokset

Tuotetaan ravinnekuormitusmallilla viljelijöille tietoa viljelyvaihtoehtojen ravinnekuormituksesta ja muutosten vaikutuksista taloudelliseen tilanteeseen. Työkalu talousvaikutusten simulointiin. Vedenlaadun seuranta.