Tenojoen lohenkalastuksen taloudellinen merkitys Utsjoen kunnassa

LOHITA

Alkamispäivä

01.06.2018

Päättymispäivä

31.10.2020

Rahoittajat

Tavoitteet

Tavoitteena on selvittää, mikä on Tenojoen lohenkalastuksen nykyinen aluetaloudellinen merkitys Utsjoen kunnassa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisena alueen toimijat ja lohimatkailijat näkevät kalastuksen tulevaisuuden. Tuotettu tieto pohjaa olemassa oleviin lupa- ja saalismäärätilastoihin ja paikallisille toimijoille ja kalastusmatkailijoille suunnattuun kyselyyn.

Tuotokset

Tuotoksena saadaan tieto kalastuksen ja siihen liittyvän matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista eli työpaikkojen ja tulon muodostumisesta. Tuotettava opaskirjanen Tenon lohen perinteisistä pyyntitavoista esittelee lohen merkityksen muutoin kuin saaliskiloina.