LoA – Myanmar

LoA - Myanmar

Alkamispäivä

01.12.2016

Päättymispäivä

31.12.2017

Tavoitteet

Myanmarin laajat metsävarat ovat olleet keskeisessä osassa ihmisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvaamisessa. Viime vuosikymmeninä metsien pinta-ala ja niiden lajirikkaus ovat vähentyneet voimakkaasti. Suomen ulkoministeriö rahoittaa ja FAO toteuttaa metsien monitorointijärjestelmän kehittämisen Myanmariin. LoA - Myanmar projektilla tuetaan tämän järjestelmän kehittämistä mm. kouluttamalla maaperäasioita ja parantamalla laboratorio osaamista.

Tuotokset

Partneriorganisaatioiden osaaminen maaperän hiiliasioissa ja metsien inventoinnissa vahvistuu. Myös yliopiston resurssit laadukkaan opetuksen antamiseksi paranevat.