Kokogenomisekvensoinnin avulla kohti optimoitua Listeria monocytogenes -riskin hallintaa elintarvikeketjussa

LiSTOPtimation

Alkamispäivä

01.01.2018

Päättymispäivä

31.03.2021

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on edistää kustannustehokasta listeriatorjuntaa elintarviketeollisuudessa vertaamalla eri torjuntatoimenpiteiden kustannuksia ja hyötyjä sekä edistämällä hyvin kestävien ja tuotantoympäristössä pysyvien kantojen tunnistamista.

Tuotokset

Hanke tuottaa tietoa erilaisten riskinhallintakeinojen taloudellisesta kannattavuudesta, listerian kustannuksista, L. monocytogenes -kantojen ominaisuuksia, tartuntareittejä, pysyvyyttä ja sopeutumista elintarviketuotantoketjussa sekä tarjoaa koulutusta tutkijoille ja muille etenkin GWAS-menetelmistä kiinnostuneille.