Lisäarvoa heikkotuottoisille turvemaille – uudet metsäbiomassatuotteet

ADDBIO

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.12.2019

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on selvittää rahkasammalten endo- tai epifyyttisten mikrobien, mikrobiomin, koostumusta sekä sen roolia rahkasammalille ominaisen antifungaalisuuden (vastustuskyky patogeenisille sienille) synnyssä. Antifungaalisuus on rahkasammalten kasvualustakäytössä selvä etu esim. turpeeseen tai kivivillaan nähden, sillä patogeenisten sienten, sekä niiden lisäksi esim. kasvihuonekasvien itämiselle haitallisten maksasammalten, kasvu on rahkasammalpohjaisessa kasvualustassa olematonta.

Tuotokset

Tieteellinen artikkeli rahkasammalbiomassan korjuualueiden uusiutumisesta, alustavat tulokset, korjuumenetelmä hieman eri kuin nykyään (Mires and Peat, hyväksytty julkaistavaksi, julkaistaan 2017), tieteellinen artikkeli rahkasammalbiomassaresursseista Suomessa (Suo-lehti, käsikirjoitus, vähintään hyväksytty julkaistavaksi 2017), tieteellinen artikkeli kitumaan soiden puustobiomassoista ja niiden korjuumahdollisuuksista (Suo-lehti, käsikirjoitus, vähintään hyväksytty julkaistavaksi 2017), yhä ympäristöystävällisemmät rahkasammalbiomassan korjuumenetelmät (yhdessä Ecomoss Oy ja Vapo Oy).