Lignin hyönteisten substraattina – Resurssitehokkaan arvoketjun mahdollistaminen

Linsect

Alkamispäivä

01.01.2019

Päättymispäivä

31.12.2021

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä hyönteisten tuottamista rehuksi tehostamalla metsäteollisuuden sivutuotteiden käyttöä.

Tuotokset

Kehitetään ja testataan menetelmiä ligniinin hyödyntämiseen mustasotilaskärpästen kasvatuksessa suoraan ja muiden organismien avulla. Selvitetään näin tuotettujen toukkien laatu kotieläinrehun rehuaineena.