Luomuinstituutin jalkauttaminen

LIJ

Alkamispäivä

01.01.2015

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Luomuruoan kysyntä on kasvussa, luomuliiketoiminta on kasvava yritystoiminnan ala ja luomu on nimetty Etelä-Savon älykkään erikoistumisen kehittyväksi kärjeksi sekä sinivihreän talouden kehittämiskohteeksi. Luomutuotannolle on asetettu myös kansalliset kehittymistavoitteet eikä Etelä-Savo ole vielä niitä saavuttanut.
On tarkoituksenmukaista jatkaa Etelä-Savon luomuliiketoiminnan kehittämistä siitä, mihin edeltävillä luomuhankkeilla on päästy. Tavoitteena on tällä hankkeella ”ottaa tiikerinloikka” Etelä-Savon luomuliiketoiminnan kehittämisessä. Hanke käsittää viisi osaa, joille kullekin on asetettu osiokohtaiset tavoitteet ja suunniteltu osiokohtaiset toimenpiteet sekä tulokset.
Hankeosiot:
1.Eteläsavolaisen luomun näkyvyyden parantaminen
2.Luomualan yrittäjien yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen
3.Etelä-Savon julkisten ruokapalvelujen luomuistaminen
4.Maakunnallisen luomutuotevalikoiman laajentaminen