Liikennealueiden kestävä, helppohoitoinen ja monimuotoinen kasvillisuus

LIIKENNEVIHREÄ Liikennealueide

Alkamispäivä

01.06.2013

Päättymispäivä

31.12.2016

Tiivistelmä

Tienpitäjä kaipaa liikenneympäristön viheralueiden kasvittamiseen helppohoitoisia, kestäviä ja visuaalisesti hyviä kasvilajeja. Erityisesti vaikeahoitoisiin kohteisiin, kuten kaiteiden rajaamat alueet, keskikaistat ja jyrkät luiskat kaivataan helppohoitoista kasvillisuutta nurmen sijaan. Rutiinikäytössä olevien matalien, kestävien pensaiden lajivalikoima on melko suppea. Tienpitäjällä on myös kiinnostusta monipuolistaa liikennealueiden kasvillisuutta ja siten tukea muun luonnon, esim. hyönteisten, lajirunsautta.

Liikenneympäristön kasvuolosuhteet ovat vaativat: kasvillisuuden on ilmastollisen kestävyyden lisäksi siedettävä pölyä, tiesuolaa, tuulta, paahdetta ja ajoittaista kuivuutta. Kasvillisuuden on peitettävä maanpinta nopeasti, mutta kasvusto ei saa levitä ajokaistojen puolelle, eikä korkeutensa vuoksi aiheuttaa estettä näkemäalueelle.

LIIKENNEVIHREÄ-hankkeessa testataan eri kasvilajien (perennat, koristeheinät, pensaat) ja kierrätyskasvualustojen soveltuvuutta taajama-alueen keskikaistan kasvittamiseen. Koealueena on vilkasliikenteinen sisääntuloväylä Turkuun, moottoritie-E18:n keskikaistaa Kupittaan kohdalla. Perustamisessa testataan esikasvatettujen perenna- ja heinämattojen laajamittaista käyttöä. Kasvualustassa testataan jätevedenpuhdistamolietteen kompostoidun märdätysjäännöksen ja biohiilen soveltuvuutta ja vaikutusta kasvien menestymiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään alueen helppohoitoisuuteen, monimuotoisuuteen ja visuaaliseen ilmeeseen.

Hanke tuottaa suosituksia kaupunkiympäristön liikennealueille sopivista kasvilajeista ja perustamistavoista tienpitäjän, suunnittelijoiden ja viherrakentajien käyttöön. Hanke tuottaa tietoa puhdistamolietepohjaisen kasvualustan soveltuvuudesta viherrakentamisen käyttöön ja edistää jätevesien ravinteiden kierrätystä kestävällä tavalla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Liikenneviraston, VARELY:n ja Turun kaupungin kanssa, ja sitä on näiden tahojen ja Luken lisäksi rahoittanut Nikolai ja Ljudmila Borisoffin Puutarhasäätiö.