Lihaketjun kestävä kilpailukyky

LIHAKILPAILUKYKY Lihaketjun ke

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

30.09.2017

Tiivistelmä

Lihaketju on merkittävä osa suomalaista ruokajärjestelmää. Suomen lihaketjun on oltava kilpailukykyinen kestävällä tavalla, pitkälle tulevaisuuteen. Kestävän kilpailukyvyn edellytyksinä on, että lihaketjun kaikki osapuolet toimivat kannattavasti ja tehokkaasti, käyttävät resurssejaan ja luonnonvaroja vastuullisesti, sekä tarjoavat kuluttajille laadukkaita tuotteita kilpailukykyiseen hintaan. Lihaketjun kilpailukyky perustuu etupäässä taloudelliseen ja tuotannon eli biologiseen kilpailukykyyn. Kestäväksi se muuttuu vasta kun toimijat ottavat huomioon ketjun toiminnassa käytettyjä luonnon resursseja ja jatkuvalla innovaatiolla tehostavat toimintaansa ja parantavat tuotteidensa laatua. Tutkimusprojekti on suunniteltu kestävän kolme vuotta ja siinä on kahdeksan työpakettia. Projekti kokoaa yli 30 MTT:n tutkijaa useilta yksiköiltä. Työpaketeissa on suunniteltu laaja-alainen yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Projektin päätavoitteena on pitkäjänteinen liha-alan osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä erityisesti uusien innovaatioiden luominen, joiden avulla voidaan parantaa suomalaisen liha-alan kestävää kilpailukykyä varmistamalla sen tarvitseman liharaaka-aineen riittävyys, korkea laatu ja tarkoituksenmukainen koostumus, ja toiminnan vastuullisuus sekä tuotannon hintakilpailukyky. Hankkeen alatavoitteina on tuottaa tietoa suomalaisen lihaketjun kilpailukyvyn parantamiseksi ja suomalaisen lihantuotannon vastuullisuuden edistämiseksi ja todentamiseksi.