Lihaketjun taloudellinen kilpailukykyvertailu Itämeren alueella

LIHAKETJUN KILPAILUKYKY Lihake

Alkamispäivä

01.05.2014

Päättymispäivä

30.04.2018

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on arvioida suomalaisen liha-alan kansainvälistä kilpailukykyä erityisesti Itämeren alueella. Tutkimuksen ensisijainen tavoite on rakentaa kilpailukykymittaristo, jonka perusteella Suomen lihaketjun kilpailukykyä voidaan mitata ja verrata naapurimaiden vastaaviin lukuihin. Tutkimuksessa selvitetään myös kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden kuten innovaatioiden, markkina-rakenteiden ja kansainvälistymisen roolia. Työssä sovelletaan Euroopan elintarviketeollisuuden globaalista kilpailukyvystä viime vuosina tehtyjen selvitysten metodologiaa, joissa mittareina on käytetty jalostusarvoa, työn tuottavuutta, kokonaistuottavuutta, markkinaosuuksia, ulkomaan-kaupan tehokkuutta ja näiden tunnuslukujen pitkäaikaista kehitystä. Nämä indikaattorit kuvaavat kilpailukyvyn välisiä eroja selkeillä termeillä, jotka ovat myös elinkeinoelämän käytössä. Tarkasteluun on tarkoituksena ottaa mukaan mahdollisuuksien rajoissa tärkeimpiä biologisen kilpailukyvyn tunnuslukuja kuten rehuhyötysuhteet ym., ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Näitä indikaattoreita kerätään samoilta kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta kuin taloudellisia lukuja.