Luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke

LifeData

Alkamispäivä

01.01.2012

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

LifeData on luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke. Se on ensimmäinen suuri yhteishanke, jossa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin hyödyt tulevat konkreettisesti esille. Yhteisen datapolitiikan ja organisaatioiden palvelukartan pohjalta ryhdytään kehittämään luonnonvara-aineistoihin perustuvia palveluja. Lopputuloksena saadaan tiedonhakijalle joustavia tiedonhakuratkaisuja. Pääosin työstä hyötyvät tutkijat ja asiantuntijat, myöhemmin myös kansalaiset, kun tuotetaan helppokäyttöisiä julkisia palveluita ja sovelluksia. Osahankkeet: Koordinointi Palvelustrategia Tietoarkkitehtuuri, tietojen mallinnus ja tietovarannot Tiedonhakuratkaisut Internet-karttapalvelut Viestintä MTT on tiivimmin mukana kolmessa osahankkeessa: Palvelustrategia, Tietoarkkitehtuuri ja Tiedonhakuratkaisut.