LifeData – Tiedonlouhintapalvelut

LifeData - Tiedonlouhintapalvelut

Alkamispäivä

01.09.2011

Päättymispäivä

31.12.2015

Tiivistelmä

LifeData on EU Life+ instrumentin rahoittama hanke, jossa Luke toimii koordinoivana organisaationa ja SYKE osakasorganisaatioina. LifeData (http://www.metla.fi/life/lifedata/) on luonnonvara-aineistojen käyttöä edistävä ja niiden säilyvyyttä turvaava hanke. Se on ensimmäinen suuri yhteishanke (http://www.lynet.fi/Kehittamishankkeet), jossa luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNETin hyödyt tulevat konkreettisesti esille. Hankkeessa on lähdetty tekemään aineistoyhteistyötä Luke -laitosten kesken jo ennen fuusion konkretisoitumista ja se tuottaa Lukelle tuloksia heti uuden organisaation alussa. Hanke liittyy EU:n, valtion, MMM:n sekä VM:n tavoitteisiin tiedon avoimesta saatavuudesta ja hyödyntämismahdollisuudesta yhteiskunnan hyväksi ja biotaloutta edistävästi. Hanke on toteutettu Julkisen hallinnon tietovaranto- ja arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti: http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0110_julkictstrategia/index.jsp . Yhteisen datapolitiikan ja organisaatioiden palvelukartan pohjalta on ryhdytty kehittämään luonnonvara-aineistoihin perustuvia palveluja. Lopputuloksena saadaan tiedonhakijalle joustavia tiedonhakuratkaisuja. Pääosin työstä hyötyvät tutkijat ja asiantuntijat, myöhemmin myös kansalaiset, kun tuotetaan helppokäyttöisiä julkisia palveluita ja sovelluksia. Hanke on toteuttanut Luken tutkimustietovarantopalveluja mm. tutkimustiedon kuvailupalvelun RADAR, joka avataan Luken ja SYKEn käyttöön vuoden 2015 alussa. Lisäksi hanke on huolehtinut Luken yhteisesta tutkimustiedon tietoarkkitehtuurista ja mallinnustavasta. Tämän ansiosta Luken toimintaa on toteutettu tutkimusaineistojen hallinnan osalta jo ennen organisaation syntymistä. Hanke jatkaa toimintaansa palveluiden käyttöönottojen ja viimeistelyiden osalta vuoden 2015 loppuun.