’Candidatus Liberibacter solanacearum’ -bakteerin levinneisyys, tartuntalähteet ja vektorit Suomessa

Liberibacter 4

Alkamispäivä

01.01.2017

Päättymispäivä

31.03.2020

Tavoitteet

1. Kuinka laaja CLso:n isäntäkirjo on Suomessa, viileän ilmastovyöhykkeen alueella?
2. Mitkä kemppilajit toimivat CLso:n vektoreina porkkanaan ja muihin viljelykasveihin?
3. Kuinka suuri on CLso:n lajinsisäinen geneettinen variaatio?
4. Selviääkö bakteeri elävänä talven yli luonnon olosuhteita simuloivassa säilytyksessä?

Tuotokset

Kartoituksesta saatujen tulosten avulla pyritään hahmottamaan CLso-bakteerin tartunta- ja säilymispaikat viljely-ympäristössä, sekä selvittämään muiden kemppien kuin porkkanakempin osuus vektoreina. Gennettisen vaihtelun tunteminen auttaa luokittelemaan CLso-löydökset nopeasti ja tarkasti.