PORKKANAKEMPIN SIIRTÄMÄN LIBERIBAKTEERIN EPIDEMIOLOGIA JA TORJUNTA

Liberibacter 3

Alkamispäivä

01.05.2016

Päättymispäivä

31.10.2019

Tavoitteet

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on testata kaoliinia, kasviperäistä saponiinia ja hyönteisverkkoa osana porkkanakempin integroitua torjuntaa sekä luoda malli, joka ennustaa liberibakteeri-infekion ajallista ja paikallista vaihtelua porkkanapellossa. Mallin avulla päästään kiinni siihen, miten nopeasti bakteeri leviää kasvustossa. Tutkimus liittyy kiinteästi POnTE-projektin työpaketteihin 6 ja 9.

Tuotokset

Torjuntakokeen yhtenä tarkoituksena on tuottaa torjuntaohjelma, jossa voidaan käyttää biorationaalisia keinoja yhdistettynä torjunta-aineiden käyttöön, jotta voitaisiin pienentää riskiä torjunta-aineille resistenttien porkkanakemppikantojen kehittymiseen. Kokeessa on mukana myös verkko, jota käytetään jo yleisesti Norjassa porkkanakempin torjuntaan.