Miten suuri uhka ’Candidatus Liberibacter solanacearum’ on Suomen perunatuotannolle?

Liberibacter 2 Miten suuri uhk

Alkamispäivä

01.01.2014

Päättymispäivä

31.03.2017

Tiivistelmä

"Candidatus Liberibacter solanacearum" (CLs)-bakteeri, joka on yhdistetty zebra chip-taudin oireisiin perunalla, löydettiin Suomesta porkkanoista ja porkkanakempeistä loppuvuonna 2009. Perunatautiepidemian riskin arvioimiseksi olisi tärkeää saada selville, onko CLs-bakteerin haplotyyppi C patogeeninen perunalle, sekä kuinka paljon meillä esiintyvä bakteerikanta eroaa amerikkalaisista zebra chip –tautia aiheuttavista kannoista. Viranomaisnäkökulmasta on oleellista selvittää, kuinka laajasti bakteeri on Suomessa levinnyt porkkananviljelyalueella suhteessa siemenperunan tuotantoalueeseen. Tavoitteet. Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten laajasti CLs-bakteeria esiintyy Suomessa porkkanoissa. Kuinka nopeasti bakteeri lisääntyy ja mitkä tekijät rajoittavat sen leviämistä? Miten pitkälle perunakasvustoon porkkanakempin leviämisetäisyys ulottuu? Kuinka paljon suomalainen bakteerikanta eroaa amerikkalaisista kannoista? CLs-bakteerin esiintymisalueen kartoittamiseksi Evira otti porkkanoista näytteitä sellaisilla alueilla, joille MTT:n näytteenotto ei ole ulottunut aiempina vuosina, erityisesti Pohjanmaalla, missä Suomessa on siemenperunatuotantoa laajimmin. Haplotyppin C patogeenisuutta perunalla tutkittiin siirrostuskokeiden avulla sekä genomisekvensoinnin avulla. Näissä kokeissa bakteeritiitterin määrä kasveissa ja hyönteisissä määritettiin kvantitatiivisen PCR:n avulla. Vuosina 2013-2014 porkkanapelloilta tehty kartoitus on julkaisuvaiheessa. Porkkanakemppien liikkumista perunakasvustoissa on seurattu liima-ansoilla kahtena vuonna. Lisäksi on kerätty ja testattu rikkakasvinäytteitä ja muita kemppilajeja mahdollisten CLs-bakteerin muiden isäntien selvittämiseksi.