Lehmien terveys ja hyvinvointi sekä niiden suhde tuotannon kannattavuuteen suomalaisilla lypsykarjatiloilla – Lisähanke taloustarkasteluun (LETKA Plus)

LETKA Plus

Alkamispäivä

01.04.2017

Päättymispäivä

30.06.2018

Tavoitteet

Hankkeessa yhdistetään lypsylehmien terveyttä ja tuotanto-olosuhteita kuvaavat tiedot ETT:n nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmästä (NASEVA), ProAgrian ruokintaneuvonnan yhteydessä tuotettu ruokinnan päivälaskelma-aineisto, sekä lehmien tuotostiedot ProAgrian hallinnoimasta Tuotosseurannasta. Tavoitteena on selittää pitkän aikavälin tuotostasoa kvantitatiivisesti aineistojen muuttujista ja todentaa ruokinnan suunnitteluun ja olosuhteisiin tehtyjen panostusten yhteys kestävyyteen.

Tuotokset

– Tuotostasoa mallintavissa tutkimuksissa puuttuva tieto on ollut karjan management, jonka merkitys tunnustetaan mutta mittaaminen on haastavaa. Hankkeessa selvitetään löytyykö Naseva-tiedoista managementia kuvaavia muuttujia.
– Tuloksia peilataan suhteessa pitkän aikavälin kestävyysmittariin eli karjojen elinikäistuotokseen.
– Vaikutusten todentaminen tuo lisäarvoa hyvinvoinnin mittaamiselle ja datan keräämiselle tuottajille ja lopulta kuluttajille asti