Lehmuksen sopeutuminen Suomen ilmastoon

LesoSu

Alkamispäivä

01.03.2017

Päättymispäivä

31.05.2017

Tavoitteet

Kestävyysarviolaskelmat Lehmuksen eri alkuperien sopivuudesta Helsingin alueelle.

Tuotokset

Kestävyysarviolaskelmat lehmuksen eri alkuperien menestymisestä Helsingin olosuhteissa. Julkaisu.