LASKEUTUSALLAS-KOSTEIKOSTA POISTETTAVAN SEDIMENTIN PELTOLEVITYS

LASSE

Alkamispäivä

01.05.2012

Päättymispäivä

31.10.2015

Tiivistelmä

Hankkeen päätavoitteena on laatia ohje kosteikosta poistettavan sedimentin käytölle. Tämä edellyttää erilaisista kosteikoista kerättyjen sedimenttinäytteiden luonnehtimista, jotta saadaan käsitys sedimentin vaihtelevuudesta ja arvosta kasvinravinteiden lähteenä. Saostuskemikaalien vaikutus sedimentin fosforinsitomisominaisuuksiin selvitetään. Yhtenä tutkimuskohteena on lisäksi sedimentin käyttökelpoisuus erittäin runsaasti helppoliukoista fosforia sisältävien kohteiden kunnostuksessa ja sedimenttilisäyksen vaikutus tällaisista kohteista tulevaan fosforihuuhtoumaan.